Новые проекты Z500

Dopłaty NF15 i NF40- czy to się opłaca?

 

 

Dopłaty NF15 i NF40- czy to się opłaca?

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych w 2013 roku. Czy budowa takiego domu jest opłacalna? O czym należy pamiętać decydując się na budowę domu z dopłatą?

 

1. Jak wypłacane są dopłaty?

 • aby otrzymać dotację należy złożyć wniosek o kredyt do wyznaczonych przez NFOŚiGW banków,
 • kwota kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów budowy domu zgodnego z NF40 lub NF15 musi być wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji,
 • budowa domu nie może trwać dłużej niż 3 lata od dnia podpisania umowy kredytu, 
 • wypłata dotacji następuje dopiero po zrealizowaniu budowy po otrzymaniu potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego,
 • po otrzymaniu dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy od udzielonych środków z dofinansowania.

 

2. Jak sprawdzana jest zgodność projektu domu z wymogami NFOŚiGW

 • weryfikacja projektu do warunków NFOŚiGW jest dodatkowo płatna i obejmuje 2 podstawowe etapy – przed i po budowie,
 • z projektem budowlanym zaadaptowanym do lokalnych warunków zabudowy spełniającym wymogi NFOŚiGW należy udać się do pierwszego wykwalifikowanego Weryfikatora, który za pomocą specjalnego oprogramowania potwierdzi zgodność projektu do wymogów dofinansowania,

 

3. Jak potwierdzana jest zgodność wybudowanego domu z wymogami NFOŚiGW?

 • Ocenę spełnienia wymagań dla wykonanego budynku przeprowadza inny weryfikator niż weryfikację projektu,
 • weryfikator sprawdza oświadczenia kierownika budowy , które stwierdzają wykonywanie prac zgodnie z wymogami NFOŚiG,
 • do świadczenia należy dołączyć m.in.: aprobaty techniczne dla materiałów izolacyjnych, ociepleń, okien i szyb oraz certyfikaty centrali wentylacyjnej i urządzeń grzewczych oraz gromadzić wszystkie dokumenty potwierdzające ich zakup.
 • należy systematycznie dokonywać dokumentacji fotograficznej wszystkich etapów budowy istotnych z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku,
 • po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, Weryfikator dokonuje ponownego obliczenia wielkości zapotrzebowania na energię cieplną budynku,
 • dla gotowego ocieplonego i otynkowanego budynku przeprowadzany jest test szczelności przy obecności Weryfikatora,
 • w przypadku gdy Weryfikator stwierdzi przekroczenie założonego standardu inwestor nie otrzyma dofinansowania.
 • dodatkowo NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do wyrywkowych badań termowizyjnych w okresie trwałości przedsięwzięcia.

 

4. O czym należy pamiętać decydując się na budowę domu z dotacją NFOŚiGW?

 • budowa domu według wymagań NFOŚiGW zwiększa koszty budowy o 100-200 tys.zł. Wykorzystane technologie, materiały oraz ekipa budowlana są znacznie droższe niż w przypadku budowy domu w technologii tradycyjnej.
 • należy wybrać odpowiedni projekt domu uwzględniający wszystkie wymagania postawione w dotacji. Ze względu na wysoki koszt wytworzenia takiego projektu, jego cena może wahać się od 7 do 20 tys zł.
 • znaleźć dobrą ekipę budowlaną, która podejmie się wybudowania domu według wymagań postawionych przez NFOŚiGW. Na dzień dzisiejszy postawionym wymaganiom są w stanie sprostać tylko niektóre firmy lecz nie dają one gwarancji końcowego efektu swoich prac.
 • pogodzić się z nieco uciążliwą papierologią, dokumentacją oraz weryfikacją budynku przed i po budowie,
 • pieniądze uzyskane z dotacji przekazywane są dopiero po ostatecznej weryfikacji gotowego budynku a ich otrzymanie oraz wielkość nie są gwarantowane.

 

Więcej szczegółowych informacji uzyskasz w oryginalnym tekście programu parytetowego dla domów z dopłatą NFOŚiGW

Поделиться с друзьями:   

Прокомментировать статью

Пользователь
Вход/быстрая регистрация
Избранное ( 0 ) Сравнение ( 0 )
Яндекс.Метрика