Новые проекты Z500

Jakie zmiany można wprowadzić w projekcie?

 

JAKIE ZMIANY MOŻNA WPROWADZIĆ DO PROJEKTU DOMU?

(poniższa informacja znajduje się w każdym egzemplarzu projektu)

 

W sprawie ewentualnych zmian projektu - w zakresie wykraczającym poza wymienione poniżej lub w przypadku kiedy chcą Państwo zamówić gotowy Projekt ze zmianami prosimy o kontakt lub wypełnij ankietę zgłoszeniową

 

Zasady wprowadzania zmian w projekcie we własnym zakresie :

 

 1. Prawie na wszystkie zmiany możemy wystawić Państwu bezpłatną pisemną zgodę przy zakupie projektu lub "po" zakupie (wynikłe w trakcie adaptacji lub budowy). Istnieje możliwość otrzymania zgody do posiadanego już projektu po uprzednim zweryfikowaniu danych inwestora.
 2. Zgodnie z prawem budowlanym - zmiany mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą autora projektu.
 3. Zmiany, na które zostanie wystawiona bezpłatna pisemna zgoda, powinny być wprowadzone przez kompetentną osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Korekty dokumentacji powinny być naniesione graficzną techniką trwałą lub dołączone jako aneks do projektu.
 4. Wszystkie zmiany, na które wyrazimy zgodę, mogą być wprowadzane do projektu jednorazowo i nie upoważniają projektanta do sprzedaży zmienionego projektu jako indywidualnego.

 

Dopuszczalne zmiany w projekcie nie wymagające naszej zgody autorskiej:

 

 • Zaprojektować użycie innych materiałów na konstrukcje budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań i układu konstrukcji oraz ochrony cieplnej budynku.
 • Zmiany zewnętrznych wymiarów budynku w granicach do 5% z zachowaniem wymiarów rozpiętości konstrukcji (wynikające np. ze zmiany materiałów zastosowanych do konstrukcji ścian zewnętrznych)
 • Zmiana wymiarów fundamentów wynikające z dostosowania obiektu do warunków gruntowych
 • Zmiana wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej: wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej / wiatrowej
 • Zmiany wysokości pomieszczeń w świetle w granicach od 2,50 m do 3,00 m (w projekcie typowym przyjęto 2,65 m)
 • Zmiana kąta nachylenia dachu do 5° oraz wysięgu okapów (należy zwrócić uwagę na nośność elementów więźby dachowej)
 • Zmiany rozwiązań funkcjonalnych: wewnątrz budynku i przesunięcia lub likwidacji ścian działowych
 • Zmiany lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi przy zachowaniu charakteru i estetyki elewacji
 • Realizacja wg lustrzanego odbicia projektu
 • Wprowadzenia częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku- przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 50 cm ponad poziom terenu projektowanego
 • Dodanie lub rezygnacja z balkonu,
 • Zmiany wielkości tarasu lub rezygnacja z niego,
 • Zmiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm) wynikające ze zmian materiałowych i dostępności mediów
 • Materiałów wykończeniowych: posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej - przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości oraz parametrów przenikania ciepła.

Wyżej wymienione zmiany powinny być naniesione na oryginał projektu trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym lub dołączone jako aneks i podpisane przez osobę uprawnioną, dokonującą adaptacji.

 

Inne zmiany ponad wyszczególnione powyżej, mogą być dokonane za naszą pisemną zgodą (którą wystawiamy bezpłatnie).

Czytaj więcej o budowie domu i zmianach w projekcie.

Поделиться с друзьями:   

Прокомментировать статью

Пользователь
Вход/быстрая регистрация
Избранное ( 0 ) Сравнение ( 0 )
Яндекс.Метрика