Проекты
Мое строительство

зарегистрироваться на сайте Z500
Получите полную поддержку.

Что Вы получаете?

  • планировки с линейными размерами
  • контакт с другими пользователями
  • информация о строительстве в Вашем регионе
  • специальные акции
  • отслеживание различных событий в строительных блогах
  • добавление в избранное

О проектах

Что содержится в проектной документации

<p><i style="line-height: 1.45em; background-color: initial;"></i></p><p><i style="line-height: 1.45em; background-color: initial;"><img src="/cms/thumb_okladka_projektu_3d.jpg36.jpg" alt="" style="float: right; margin: 0px 0px 10px 10px; width: 369.448px; height: 487px;"></i></p><i style="line-height: 1.45em; background-color: initial;">Приобретая проект частного дома в компании <b><span style="color: rgb(202, 29, 97);">Z</span>500</b>, вы получите полный пакет&nbsp;</i><i style="line-height: 1.45em; background-color: initial;">специализированной строительной документации, необходимых и для всех&nbsp;</i><i style="line-height: 1.45em; background-color: initial;">троительных работ, и для быстрого юридического оформления строительства дома.</i><p></p> <p>Проект архитектурно бюро <b><span style="color: #ca1d61;">Z</span></b><b>500</b>состоит из двух основных частей: <b>АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ</b>&nbsp;и <b>ИНЖЕНЕРНОЙ</b>.</p> <p><b>АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ</b> часть включает в себя:</p> <p></p><ul><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Архитектурный раздел</b>, который представляет собой архитектурно-строительные чертежи, с указанием детальных геометрических параметров дома и его элементов, &nbsp;конструкций (планы фасадов, этажей, кровли, разрезы сложных элементов, визуализации), технические характеристики отдельных элементов.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Конструктивный раздел</b>, который содержит общие технические характеристики проекта, конструктивные параметры фундамента, перекрытий и кровли, чертежи отдельных узлов и деталей, спецификации материалов.</span></li></ul><p></p> <p><b>ИНЖЕНЕРНАЯ</b> часть включает в себя:</p> <p></p><ul><li><span style="line-height: 1.45em;">инженерные <b>схемы водоснабжения</b> и <b>канализации</b>;</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;">инженерные <b>схемы вентиляции</b> и <b>отопления</b>, обвязку котла;</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;">инженерные <b>схемы электроснабжения</b>, ВРУ, силовых сетей, а также систему по заземлению.</span></li></ul><div><b>Стоимость инженерной части рассчитывается отдельно, она составляет 20% от стоимости указанной на странице выбранного проекта дома.&nbsp;</b></div><p></p> <p>Все части проекта также содержат необходимые описания и технические данные, подробные перечни материалов и оборудования, конструктивных элементов.</p> <p>По желанию заказчика архитектурное бюро <b><span style="color: #ca1d61;">Z</span></b><b>500&nbsp;</b>выполняет <a href="http://z500proekty.kz/projekty-dodatki/12-.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">адаптацию фундамента<div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></p><div class="zqm-balloon-content"><a href="http://z500proekty.kz/projekty-dodatki/12-.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></div><p></p><div class="zqm-balloon-content"><a href="http://z500proekty.kz/projekty-dodatki/12-.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></div><p></p><div class="zqm-balloon-content"><a href="http://z500proekty.kz/projekty-dodatki/12-.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></div> для его соответствия геологическим параметрам участка застройки на основе геологических и геодезических изысканий; <a href="http://z500proekty.kz/projekty-dodatki/8-.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">вносит изменения<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a> в проект.<span style="background-color: initial;">&nbsp;</span>

Jakie zmiany można wprowadzić w projekcie?

<p> &nbsp;</p> <h2> <span class="pink">JAKIE ZMIANY MOŻNA WPROWADZIĆ DO PROJEKTU DOMU?</span></h2> <p> (poniższa informacja znajduje się w każdym egzemplarzu projektu)</p> <p> &nbsp;</p> <p> W sprawie ewentualnych zmian projektu - w zakresie wykraczającym poza wymienione poniżej lub w przypadku kiedy chcą Państwo zam&oacute;wić gotowy <a href="http://www.z500.pl/wprowadz-zmiany.html">Projekt ze zmianami</a> prosimy o <a href="mailto:[email protected]?subject=STUDIO%20ADAPTACJI%20-%20Zmiany%20w%20projekcie">kontakt</a> lub wypełnij <a href="https://z500.wufoo.com/forms/studio-adaptacji-przy-z500/">ankietę</a> zgłoszeniową</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Zasady wprowadzania zmian w projekcie we własnym zakresie :</h3> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> <h5> Prawie na wszystkie zmiany możemy wystawić Państwu bezpłatną pisemną zgodę przy zakupie projektu lub &quot;po&quot; zakupie (wynikłe w trakcie adaptacji lub budowy). Istnieje możliwość otrzymania zgody do posiadanego już projektu po uprzednim zweryfikowaniu danych inwestora.</h5> </li> <li> <h5> Zgodnie z prawem budowlanym - zmiany mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą autora projektu.</h5> </li> <li> <h5> Zmiany, na kt&oacute;re zostanie wystawiona bezpłatna pisemna zgoda, powinny być wprowadzone przez kompetentną osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Korekty dokumentacji powinny być naniesione graficzną techniką trwałą lub dołączone jako aneks do projektu.</h5> </li> <li> <h5> Wszystkie zmiany, na kt&oacute;re wyrazimy zgodę, mogą być wprowadzane do projektu jednorazowo i nie upoważniają projektanta do sprzedaży zmienionego projektu jako indywidualnego.</h5> </li> </ol> <p> &nbsp;</p> <h3> Dopuszczalne zmiany w projekcie nie wymagające naszej zgody autorskiej:</h3> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <h5> Zaprojektować użycie innych materiał&oacute;w na konstrukcje budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań i układu konstrukcji oraz ochrony cieplnej budynku.</h5> </li> <li> <h5> Zmiany zewnętrznych wymiar&oacute;w budynku w granicach do 5% z zachowaniem wymiar&oacute;w rozpiętości konstrukcji (wynikające np. ze zmiany materiał&oacute;w zastosowanych do konstrukcji ścian zewnętrznych)</h5> </li> <li> <h5> Zmiana wymiar&oacute;w fundament&oacute;w wynikające z dostosowania obiektu do warunk&oacute;w gruntowych</h5> </li> <li> <h5> Zmiana wymiar&oacute;w przekroj&oacute;w lub rozstawu element&oacute;w więźby dachowej: wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej / wiatrowej</h5> </li> <li> <h5> Zmiany wysokości pomieszczeń w świetle w granicach od 2,50 m do 3,00 m (w projekcie typowym przyjęto 2,65 m)</h5> </li> <li> <h5> Zmiana kąta nachylenia dachu do 5&deg; oraz wysięgu okap&oacute;w (należy zwr&oacute;cić uwagę na nośność element&oacute;w więźby dachowej)</h5> </li> <li> <h5> Zmiany rozwiązań funkcjonalnych: wewnątrz budynku i przesunięcia lub likwidacji ścian działowych</h5> </li> <li> <h5> Zmiany lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi przy zachowaniu charakteru i estetyki elewacji</h5> </li> <li> <h5> Realizacja wg lustrzanego odbicia projektu</h5> </li> <li> <h5> Wprowadzenia częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku- przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 50 cm ponad poziom terenu projektowanego</h5> </li> <li> <h5> Dodanie lub rezygnacja z balkonu,</h5> </li> <li> <h5> Zmiany wielkości tarasu lub rezygnacja z niego,</h5> </li> <li> <h5> Zmiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm) wynikające ze zmian materiałowych i dostępności medi&oacute;w</h5> </li> <li> <h5> Materiał&oacute;w wykończeniowych: posadzek, tynk&oacute;w, dach&oacute;wki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej - przy zachowaniu niezbędnych parametr&oacute;w wytrzymałości oraz parametr&oacute;w przenikania ciepła.</h5> </li> </ul> <p> Wyżej wymienione zmiany powinny być naniesione na oryginał projektu trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym lub dołączone jako aneks i podpisane przez osobę uprawnioną, dokonującą adaptacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Inne zmiany ponad wyszczeg&oacute;lnione powyżej, mogą być dokonane za naszą pisemną zgodą (kt&oacute;rą wystawiamy bezpłatnie)</strong>.</p> <p> <a href="http://www.z500.pl/porady.html">Czytaj więcej o budowie domu i zmianach w projekcie.</a></p>

Как заказать проект дома?

<h3><span style="color: #ca1d61;">ВЫБРАННЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ И ДОПОЛНЕНИЯ К НЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:</span></h3><div><h3><p></p><ul><li><span style="font-size: 24px; font-weight: bold; line-height: 30px;">ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ:&nbsp;</span><a href="mailto:[email protected]" style="font-weight: bold; line-height: 1.45em;">[email protected]</a></li></ul><ul><li><span style="font-size: 24px; font-weight: bold; line-height: 32px; text-transform: uppercase;">либо позвонив по телефону&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; text-transform: uppercase; line-height: 1.45em;">+7 (499) 918 73 83, +7 (499) 918 32 95.</span></li></ul><p></p></h3></div> <p><br></p> <p><b>При этом необходимо сообщить:</b></p> <p>- точное название проекта, основную или зеркальную версию вы заказываете;</p> <p>- данные вашего паспорта для составления договора либо название и реквизиты юридического лица;</p> <p>- контактную информацию (номер&nbsp; телефона, адрес электронной почты, скайп имя);</p> <p>- адрес, на который будет отправлена проектная документация и договор.</p> <p><b>Составление договора, выставление счета, оплата:</b></p> <p>Получив указанные данные, мы отправляем вам договор купли-продажи и счет на оплату. Вам нужно оплатить счет в любом банке согласно указанных реквизитов и выслать нам обратно подписанный договор (возможно в электронном виде с разборчивым изображением вашей подписи на договоре (страницу договора можно сфотографировать или отсканировать)). По договоренности с менеджером, вы можете оплатить договор любым другим способом. &nbsp;</p> <p><b>Срок выполнения заказа:</b></p> <p>Срок выполнения заказа составляет от 3 до 30 рабочих дней с момента получения от вас подписанного договора и оплаты проекта. Длительность подготовки проектной документации согласовываются для каждой сделки отдельно. Если вы заказываете проект с дополнениями, если в проекте планируются изменения, сроки его подготовки могут увеличиться. </p> <p><b>Доставка проекта:</b></p> <p><b>Курьер доставит вам проект «лично в руки» в любом населенном пункте Казахстана бесплатно</b>. Вы получите два экземпляра проектной документации, оригинал договора и акт приема передачи. Последний необходимо подписать и отправить нам обратно (отсканированной страницы акта с вашей подписью, отправленной по электронной почте, будет достаточно).</p> <p><b>Предоставление консультаций:</b></p> <p>Компания Z500 готова бесплатно предоставить профессиональные консультации на любых этапах реализации купленного у нас проекта. Это возможно по любому каналу связи: телефон, электронная почта, скайп, он-лайн консультация. Наши специалисты всегда готовы предоставить вам профессиоанльную помощь.</p> <p><span style="color: #ca1d61;"><b>ВНИМАНИЕ!</b> </span>Заказать оригинальную проектную документацию, сделать адаптацию фундамента, выполнить любые изменения в проекте можно только в нашей компании или у наших партнеров. Подробная информация о наших партнерах находится <u><a href="http://z500proekty.kz/partnerzy-z500.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">в этом разделе<div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></p><div class="zqm-balloon-content"><u><a href="http://z500proekty.kz/partnerzy-z500.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></div><p></p><div class="zqm-balloon-content"><u><a href="http://z500proekty.kz/partnerzy-z500.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></div><p></p><div class="zqm-balloon-content"><u><a href="http://z500proekty.kz/partnerzy-z500.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></div><p></p><div class="zqm-balloon-content"><u><a href="http://z500proekty.kz/partnerzy-z500.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></div><p></p><div class="zqm-balloon-content"><u><a href="http://z500proekty.kz/partnerzy-z500.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></div><p></p><div class="zqm-balloon-content"><u><a href="http://z500proekty.kz/partnerzy-z500.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></div>.<p></p> <p>Если компании нет в этом списке, она не может предложить вам оригинальный проект дома Z500!</p> <p><b>Состав проектной документации:</b></p> <p>Подробная информация о составе проекта находится в <u><a href="http://z500proekty.kz/co-zawiera-projekt.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">этом разделе<div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></p><div class="zqm-balloon-content" style="display: none;"><u><a href="http://z500proekty.kz/co-zawiera-projekt.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></div><p></p><div class="zqm-balloon-content"><u><a href="http://z500proekty.kz/co-zawiera-projekt.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></div><p></p><div class="zqm-balloon-content"><u><a href="http://z500proekty.kz/co-zawiera-projekt.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></div><p></p><div class="zqm-balloon-content"><u><a href="http://z500proekty.kz/co-zawiera-projekt.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></div><p></p><div class="zqm-balloon-content"><u><a href="http://z500proekty.kz/co-zawiera-projekt.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></div><p></p><div class="zqm-balloon-content"><u><a href="http://z500proekty.kz/co-zawiera-projekt.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">undefined<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></u></div>.<p></p> <p><b>Дополнения к проекту:</b></p> Подробная информация о возможных дополнениях к проекту находится в <u><span><a href="http://z500proekty.kz/projekty-dodatki.html" target="_blank" balloon="undefined" class="zqm-hint">этом разделе<div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div><div class="zqm-balloon-content">undefined</div></a></span></u>. <hr><p></p>

Я ПРИОБРЕЛ ПРОЕКТ, А ЧТО ТЕПЕРЬ?

<p>Итак, вы приобрели проект Z500 и теперь пора &nbsp;начинать его реализацию. Ниже мы перечислим основные этапы, которые вас ждут на этом пути.</p><p><strong><b>ПОКУПКА УЧАСТКА</b>&nbsp;</strong></p><p>Конечно же, для начала строительства дома необходимо купить участок земли (если его еще нет). При выборе участка не забудьте проследить, чтобы расположение заезда относительно сторон света соответствовало вашему проекту. Важным моментом является и юридическое назначение земельного участка: не все участки предназначены для строительства жилых домов.&nbsp;<span style="line-height: 1.45em;">При покупке земельного участка владелец получает все правоустанавливающие документы на землю.</span></p><p><b>ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО</b></p><p>Для строительства дома требуется получить соответствующее разрешение от местного органа самоуправления. Необходимо оформить заявлений в органе местной исполнительной власти, предоставив паспорт, документы на участок, копию проектной документации, другие документы соответственно законодательству РФ.</p><p><b>ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ НА УЧАСТКЕ</b></p><p>Геолого-геодезические работы на участке являются важнейшим этапом подготовки к строительству дома и основой для адаптации фундамента. Без учета особенностей грунтов и других особенностей участка невозможно создать надежный фундамент, а значит и долговечный, безопасный дом.</p><p><span style="line-height: 1.45em;"><b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b></span></p><p>Застройщик решает самостоятельно, кто будет воплощать его проект в жизнь, в этом вопросе его никто не ограничивает. Мы же со своей стороны всегда готовы рекомендовать строительные организации, которые смогут гарантировать высокое качество и надежность будущего дома.&nbsp;<span style="line-height: 1.45em;">Теперь с момента завоза строительных материалов на участок проект начинает материализоваться.&nbsp;</span></p><p><b style="line-height: 1.45em;">ВВЕДЕНИЕ В&nbsp;</b><b>ЭКСПЛУАТАЦИЮ</b><b style="line-height: 1.45em;">&nbsp;ПОСТРОЕННОГО ДОМА</b></p><p>После завершения строительных работ построенный дом необходимо ввести в эксплуатацию, т.е. зарегистрировать в соответствующих государственных инстанциях как жилую недвижимость. Заключение о введении дома в эксплуатацию выдает местный орган власти. Далее соответствующий документ&nbsp;<span style="line-height: 1.45em;">подается в БТИ, где оформляется свидетельство о праве собственности на построенный дом.&nbsp;</span></p><p><strong> </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/grafika/pakiet_duzy.jpg" style="width: 272.7298245614035px; height: 347px; float: left; margin-left: 30px; margin-right: 30px;"><strong>&nbsp;</strong></p>

Adaptacja projektu

<p> &nbsp;</p> <h1> <span class="uppercase"><span class="background_pink">Adaptacja projektu</span></span></h1> <p> &nbsp;</p> <p> Aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić dokumentację o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz jeżeli jest to konieczne wykonać tzw. adaptację projektu do odpowiednich stref klimatycznych, właściwych dla lokalizacji budynku oraz rozwiązań instalacyjnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W skr&oacute;cie, adaptacja polega na :</strong></p> <p> <span class="pink">►</span> wrysowaniu projektu domu i przyłączy instalacji na mapie w skali 1:500 (1:1000) ,</p> <p> <span class="pink">► </span>wykonaniu opisu do projektu zagospodarowania i wyliczeń powierzchni terenu&nbsp;</p> <p> <span class="pink">► </span>oraz uzupełnienia projektu o dodatkowe dokumenty (oświadczenia, opis BIOZ itp.) wymagane przez urząd i przepisy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projektant, kt&oacute;ry dokonuje adaptacji projektu powtarzalnego i przygotowuje projekt zagospodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu w świetle art.20 Prawa Budowlanego przejmując wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <span class="pink"><span class="uppercase">lista PRZYKŁADOWYCH obowiązk&oacute;w projektanta dokonującego adaptacji :</span></span></h4> <p> <span class="pink">► </span>Podpisać projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej działki i załączyć uprawnienia oraz wpis do izby zawodowej.</p> <p> <span class="pink">► </span>Jako autor przejmujący obowiązki projektanta danego obiektu powinien wykonać opis BIOZ dot. konkretnej działki oraz sporządzić oświadczenie o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami.</p> <p> <span class="pink">► </span>Wykonać Projekt Zagospodarowania Terenu , kt&oacute;ry należy zamieścić w osobnym tomie, lub wpiąć do projektu wraz z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi ukazującymi zasady nawiązania do otoczenia (przyłącza do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej etc.). Projekt Zagospodarowania Terenu powinien być zgodny z ustaleniami określonymi w : Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub/i Decyzji o Warunkach Zabudowy</p> <p> <span class="pink">► </span>Dołączyć wymagane przez właściwe urzędy i dostarczone przez inwestora - opinie, uzgodnienia, oświadczenia i warunki techniczne przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw|: energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ściek&oacute;w.<br /> W tym oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane</p> <p> <span class="pink">► </span>Sprawdzić lub przeliczyć konstrukcję budynku w zakresie dostosowania warunk&oacute;w i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej. W razie potrzeby wykonać adaptację fundament&oacute;w do lokalnych warunk&oacute;w gruntowych lub przeliczyć konstrukcję dachu.</p> <p> <span class="pink">► </span>Dostosowac przyjęte rozwiązania instalacyjne do warunk&oacute;w lokalnych, potrzeb, możliwości i wymagań inwestora (jednak zastrzegamy, że nie zawsze instalacje w projekcie są wymagane do pozwolenia na budowę)</p> <p> <span class="pink">► </span>Całe opracowanie należy wykonać w spos&oacute;b zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <span class="pink"><span class="uppercase">Poza tym projektant może być zobowiązany do :</span></span></h4> <p> <span class="pink">► </span>W przypadku zmian w projekcie - na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną (np. w kolorze czerwonym), projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym</p> <p> <span class="pink">► </span>Uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikającym z przepis&oacute;w</p> <p> <span class="pink">► </span>Sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem w trakcie realizacji prac budowlanych</p> <p> <span class="pink">► </span>Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.</p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> Opinia izby zawodowej oraz informacja prawna dot. stosowania projekt&oacute;w i niezbędnych uprawnień projektant&oacute;w do załączenia.<br /> <br /> Zgodnie z interpretacją ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunk&oacute;w konkretnej inwestycji, może stanowić projekt architektoniczno-budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z p&oacute;źn. zm.), będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę.<br /> <br /> Za wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym odpowiada osoba dokonująca przystosowania projektu gotowego do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do warunk&oacute;w otoczenia. Osoba ta jest projektantem w rozumieniu art. 20 Prawa budowlanego, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu prawami i obowiązkami, w związku z czym musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (zob. art. 6 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architekt&oacute;w, inżynier&oacute;w budownictwa oraz urbanist&oacute;w).</p> <p> Oznacza to, że w celu spełnienia obowiązku, o kt&oacute;rym mowa w &sect; 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu i formy projektu budowlanego, w projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić tylko dane osoby będącej projektantem. Przy czym, niezbędne jest złożenie podpisu na oryginalnym projekcie stanowiącym załącznik do wniosku. Pozostałe załączniki mogą stanowić kserokopię oryginału z naniesionym podpisem.</p> <p> Nie ma r&oacute;wnież potrzeby załączania do projektu kopii uprawnień osoby, kt&oacute;ra faktycznie sporządziła projekt gotowy, lecz jedynie osoby będącej projektantem, czyli pełniącej samodzielną funkcję w budownictwie (art. 12 Prawa budowlanego).</p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> <span class="background_black">W Z500 opr&oacute;cz zakupu projektu, można r&oacute;wnież zam&oacute;wić Adaptację Projektu do działki, kt&oacute;rą wykona dla Ciebie STUDIO ADAPTACJI. </span></p> <p> Koszty adaptacji czyli wykonanie podstawowego Projektu Zagospodarowania Terenu (bez zmian konstrukcji)&nbsp;&nbsp; na dostarczonej mapie do cel&oacute;w projektowych - to kwota 2100 zł (dot. Warszawy i okolic oraz projekt&oacute;w z oferty Z500).</p> <p> <br /> Pobierz listę dokument&oacute;w kt&oacute;re będą niezbędne i co należy dostarczyć w celu sprawnego wykonania Projektu Zagospodarowania <a href="http://www.indywidualne.z500.pl/Obowiazki_inwestora.pdf">[pobierz pilk PDF]</a></p> <p> Sprawdź ofertę <a href="/studioadaptacji" title="adaptacja projektu">STUDIO ADAPTACJI</a> lub&nbsp; <a href="/adaptacja-projektu-zgloszenie">wypełnij&nbsp; zgłoszenie</a></p>

Часто задаваемые вопросы

<h2> <font color="#92278f">Ответы на самые распространенные вопросы.</font></h2> <p></p><ul><li><span style="line-height: 1.45em;"><div style=""><b>Какая средняя стоимость коробки дома?</b> Для большей части наших клиентов (около 80%) постройка коробки дома обходится в пределах 350-480 $ за квадратный метр общей площади проекта, указанной на сайте. В приведенную стоимость включена цена фундамента, стен, перекрытий между этажами, кровельной конструкции с черепицей, окон, наружной отделки стен.&nbsp;<span style="background-color: initial;">Обозначенная выше стоимость строительства 1 м2 в некоторых случаях может быть увеличена:&nbsp;</span><span style="background-color: initial;">Если общая площадь дома составляет 50-70 м2.&nbsp;</span><span style="background-color: initial;">Строительство дома осуществляется в труднодоступной местности, где не проложена дорога и требуется доставка стройматериалов на участок вертолетом.&nbsp;</span><span style="background-color: initial;">Застройщик для строительства выбрал более дорогие отделочные материалы (алюминиевые окна, нано-штукатурка, керамическая черепица и т.п.).</span></div></span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Где можно ознакомиться с точными размерами комнат, которые указаны в проекте?</b>&nbsp; Для многих проектов вы можете получить планировки с указанием габаритов всех помещений, нажав на кнопку "линейны размеры помещений PDF", которая расположена справа от планировок на странице проекта (в разделе "Проекты"). Загрузить такие планировки вы сможете только после регистрации на нашем сайте. Если для нужного вам проекта данная возможность на отображается, напишите нам запрос и мы в скором времени опубликуем нужные вам линейные размеры. Но сделать это мы сможем только для тех проектов, которые есть в наличие.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Как понимать фразу «газобетон, керамические блоки», которые указываются в проектах?</b>&nbsp;Наши проекты позволяют использовать при строительстве либо газобетон, либо керамические строительные блоки. Эти материалы взаимозаменяемы.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Какая высота аттиковой стены в ваших проектах?</b> Аттиковую стенку мы делаем высотой приблизительно 90-100 см.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>В ваших проектах мансардных домов указаны два варианта размеров площади второго этажа. Как правильно понимать эти цифры?</b> &nbsp;Высота потолка на мансардном этаже колеблется в диапазоне 90 – 280 см, поэтому большая площадь обозначает площадь по полу, меньшая площадь — для высоты от 1,9 м.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Какой тип фундамента используется в ваших проекта?</b>&nbsp;Сборно-монолитный фундамент, выполняется ленточным способом, включает фундаментную подушку и два ряда строительных блоков.&nbsp;</span></li><li><b><span style="line-height: 1.45em;">Каким образом&nbsp;</span>осуществляется<span style="line-height: 1.45em;">&nbsp;покупка проекта?</span></b><span style="line-height: 1.45em;"> Для того, чтобы&nbsp; приобрести заинтересовавший вас проект дома, сообщите нам свои паспортные данные для заключения договора и формирования счёта на оплату. После 100% оплаты, мы высылаем всю необходимую проектную документацию.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Почему в проектах нет каналов под вентиляцию?</b> На сайте показаны не сами проекты, а их эскизы. Все подробности вы увидите непосредственно в самом проекте.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Как понимать ориентировочную стоимость строительных работ?</b> Ориентировочная стоимость включает в себя &nbsp;стоимость закладки фундамента, возведение коробки дома из газобетона и кровельной конструкции.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Из какого материала в соответствии с вашими проектами должна изготавливаться кровля?</b> Наши проекты рассчитаны на любой вид черепицы.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Возможно ли внести изменения в уже существующий проект?</b>&nbsp;<b>Если да, то сколько это стоит?</b> Да, внесение изменений возможно по вашему эскизу. После его получения мы скажем, насколько изменилась стоимость данного проекта.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>На какую сейсмическую активность рассчитаны ваши проекты домов?</b> Все наши дома рассчитываются исходя из сейсмической активности в 7 баллов.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Какой проект чаще всего покупают?</b>&nbsp;По статистике последних продаж, наибольшей популярностью у наших клиентов пользуется проект Z10</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Что входит в понятие «адаптированный проект»?</b>&nbsp;Прежде чем попасть к конечному покупателю в проект иногда&nbsp;необходимо внести изменения в соответствие с существующими строительными нормами, при этом возможно изменение высоты потолка, перенос котельной, изменения пирога стены.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>На каком языке оформляется проект?</b> Вся полученная вами проектная документация будет на русском языке.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Какая высота потолков используется в ваших проектах?</b> В наших проектах высота потолков&nbsp;на первом этаже - 2,8 м, второй - 2,7&nbsp;м.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Что входит стоимость проекта? </b>В стоимость проекта входит архитектурно-строительный раздел. Инженерный раздел доступен за дополнительную плату.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Из каких материалов возводятся стены? </b>Пирог внешней стены представляет собой<b>&nbsp;</b>&nbsp;газобетон 375 мм (керамоблок 380 мм) + утеплитель 50 мм, несущей стены — газобетон (керамоблок) 250 мм, и перегородок — газобетон 100 мм (керамоблок 120 мм). Стеновой пирог (внешние стены) с такими параметрами будет соответствовать государственным строительным нормам. Для части наших проектов предложена толщина внешнего утеплителя 100.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Какой отопительный котел предусмотрен в проекте?</b><br>В проекте предусмотрен газовый котел.</span></li><li><span style="line-height: 1.45em;"><b>Какая толщина несущих стен заложена в проекте?</b> Несущие стены в наших проектах составляют 250 мм, внешние стены 380 мм (или 375мм), а перегородки — 100 мм (или 120 мм). Эти данные соответствуют действующим строительным нормам.</span></li><li>Ниже вы можете ознакомиться с примером проектной документации:</li></ul><div><iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/tNmsCVbwswORmm" width="595" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen=""> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/Z500projects/z500-63085035" title="Пример проекта дома Z500" target="_blank">Пример проекта дома Z500</a> </strong> from <strong><a target="_blank" href="//www.slideshare.net/Z500projects">Z500projects</a></strong></div></div><p></p><ul><li><a href="http://www.z500.pl/wprowadz-zmiany.html"><span style="font-size: small;"></span></a></li> </ul>

Wprowadź zmiany do swojego projektu

<p>    &nbsp;</p><p>    &nbsp;</p><h1>    <span class="background_pink"><span class="uppercase">Wprowadz zmiany do projektu</span></span></h1><p>    &nbsp;</p><p>    &nbsp;</p><h4>    <span class="pink"><span class="uppercase">Gdzie mogę dokonać zmian w projekcie?</span></span></h4><p>    Skorzystaj z usług <b><a href="http://www.z500.pl/studio_adaptacji.html">STUDI&#39;a ADAPTACJI</a>. </b>Profesjonalni architekci szybko wprowadzą zmiany do Twojego projektu, a Ty zaoszczędzisz cenny czas i pieniądze.</p><p>    Sprawdź <a href="/files/studio_adaptacji(1).pdf">zakres i cennik</a> zmian.</p><p>    <span class="pink">►</span> Możesz r&oacute;wnież skorzystać z usług dowolnego Architekta Adaptującego lub regionalnego <a href="http://www.z500.pl/partnerzy-z500.html">Partnera Z500</a>.&nbsp; Jeżeli interesuje Cię odbicie lustrzane projektu, Z500 wykona je dla Ciebie za darmo. Wystarczy, ze przy składaniu zam&oacute;wienia na projekt w uwagach umieścisz taką informację. &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>    &nbsp;</p><h4>    <span class="pink"><span class="uppercase">&nbsp;Jak uzyskać autorską zgodę na zmiany w projekcie?</span></span></h4><p>    Wystarczy, że przy zam&oacute;wieniu projektu w okienku &bdquo;uwagi&rdquo; wyszczeg&oacute;lnisz listę interesujących Cię zmian. Podpisaną, oryginalną zgodę dołączymy do zam&oacute;wionego projektu.</p><p>    <span class="pink"><strong>► </strong></span>WAŻNE: Zgoda na większość&nbsp; typowych zmian zawarta jest we wszystkich projektach Z500, więc nie potrzebujesz&nbsp; dodatkowych dokument&oacute;w.</p><p>    &nbsp;</p><p>    <a href="http://www.z500.pl/obrazki/artykuly/file/zmianywprojekcie.pdf"><b><img align="left" alt="" height="50" src="/obrazki/artykuly/image/pdf-logo.jpg" width="50" /></b></a><b> </b>Zobacz jak wygląda zgodna na typowe zmiany, kt&oacute;ra jest w projekcie<br />    <a href="http://www.z500.pl/obrazki/artykuly/file/zmianywprojekcie.pdf"><b>Pobierz PDF</b></a></p><p>    <span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span><span _fck_bookmark="1" id="cke_bm_111S" style="display: none;">&nbsp;</span></p><p>    <span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span><span _fck_bookmark="1" id="cke_bm_107S" style="display: none;">&nbsp;</span></p><p>    &nbsp;</p><p>    &nbsp;</p><h4>    <span class="pink"><span class="uppercase">&nbsp;Kiedy mogę uzyskać zgodę na zmiany w projekcie?</span></span></h4><p>    Decyzję o zmianach w projekcie możesz podjąć<b> </b>teraz bądź w innym dogodnym terminie.<br />    Kiedy uznasz, ż<span _fck_bookmark="1" id="cke_bm_111E" style="display: none;">&nbsp;</span><span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span>e dodatkowa ZGODA będzie Ci potrzebna - napisz maila na adres <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.<br />    Wyszczeg&oacute;lnij interesujące Cie zmiany, a my doślemy zgodę pocztą.</p><p>    &nbsp;</p><p>    <strong>Więcej o typowych zmianach w projekcie dowiesz się w dziale</strong></p><p>    <strong><span style="font-size: 14px;"><a href="../czeste_zmiany_w_projekcie_domu.html" title="adaptacja i zmiany do projektów">Najczęściej Zadawanych Pytań dot. zmian (FAQ)</a></span></strong></p>

Katalogi Z500

<p> &nbsp;</p> <h1> <span style="color: #92278f;">Co znajdziesz w każdym katalogu Z500?</span></h1> <p> &nbsp;</p> <table style="width: 933px; height: 295px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td> <h4> <span style="color: #ca1d61;">Łatwa i czytelna nawigacja</span></h4> <p>Duże wizualizacje, prezentacja kolekcji projektów, koszty budowy, dodatki i warianty, projekty z dofinansowaniem. Wnętrza domów</p> <p> &nbsp;</p> </td> <td> <h4> <span class="pink"></span><span style="color: #ca1d61;">Nowoczesny design</span></h4> <p> wysoka jakość i estetyka oraz efekty specjalne: lakier punktowy, metalizowane znaki, grubszy papier</p> <p> &nbsp;</p> </td> <td> <h4> <span style="color: #ca1d61;"><span class="pink"></span>ABC udanej budowy</span></h4> <p> porady dla początkujących ekspertów, formalności, finanse, technologie, rozwiązania energooszczędne</p> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <h4> <span class="pink"></span><span style="color: #ca1d61;">Lista najlepszych partnerów</span></h4> <p> Partnerzy Z500 w Polsce i Europie zapewnią wykonanie adaptacji projektu, wprowadzanie zmian oraz pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę</p> <p> &nbsp;</p> </td> <td> <h4> <span style="color: #ca1d61;">Starannie dobrana treść</span></h4> <p> minimalna ilość wyselekcjonowanych reklam z ofertą rabatową na zakup materiałów budowlanych i rozwiązań do Twojego domu</p> <p> &nbsp;</p> </td> <td> <h4> <span style="color: #ca1d61;">Oferta dla dewelopera</span></h4> <p> projekty przeznaczone jako inwestycja do zabudowy bliźniaczej i szeregowej osiedli</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- Katalog M&E 2013 --> <p> </p> <hr> <p> &nbsp;</p> <h2> nowość! edycja 2013</h2><h1><span style="color: #00a651;">KATALOG DOMY MAŁE I ENERGOOSZCZĘDNE </span></h1><p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/grafika/katalog_3d(1).jpg" style="margin: 10px 30px; float: left; height: 615px; width: 450px;"></p> <p> &nbsp;</p> <h2> Stać Cię na dom!</h2>Sprawdź ofertę domów ekonomicznych w budowie i utrzymaniu. poznaj korzyści płynące z energooszczędnych rozwiązań! <p> &nbsp;</p> <h3> W katalogu znajdziesz: </h3> <ul> <li> <h4> 100 projektów domów do 140 m<sup>2</sup></h4> </li> <li> <h4> Projekty Eko-Ready z dopłatą do kredytu</h4> </li> <li> <h4> Energooszczędne rozwiązania i technologie</h4> </li> <li> <h4> Pakiety dodatków</h4> </li> <li> <h4> Aranżacje wnętrz</h4> </li> <li> <h4> Koszty budowy</h4> </li> <li> <h4> Duże wizualizacje w jakości HD</h4> </li> <li> <h4> Animacje 3D, komentarze, galeria zdjęć na ekranie Twojego smartfona</h4> </li> </ul> <p> <a class="catalog" href="http://issuu.com/z500/docs/www.z500.pl?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222">Zobacz wersję demo</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <b>W sprzedaży od 17.12.2012</b></h4>cena: 11,90zł brutto + przesyłka 20zł <p> &nbsp;</p> <p> </p> <form action="/zamawiam.html" method="post"> <fieldset style="text-align: right;"> <input src="/grafika/pakiety-zamawiam.png" value="Zamawiam" type="image"> <input name="group" value="katalogi" type="hidden"> <input name="product" value="katalog-male-2013" type="hidden"></fieldset> </form> <p> &nbsp;</p> <h4> Promocja katalog gratis! Jeżeli zamówisz projekt Z500 zwrócimy Ci koszty zakupu katalogu przez stronę www.</h4> <p> </p> <!-- Katalog Nowoczesne 2013 --> <p> &nbsp;</p> <hr> <p> &nbsp;</p> <h2> nowość! edycja 2013<br> </h2><h1> <span style="color: #fff200;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">KATALOG DOMY NOWOCZESNE</span></span></h1> <br> <p> <img alt="" src="/grafika/domy_nowoczesne(1).jpg" style="width: 450px; height: 593px; margin-left: 30px; margin-right: 30px; float: left;"></p> <br> <h2> Sprawdzone rozwiązania<br> w nowoczesnej formie</h2> <p> </p> <h3> Poznaj współczesny styl architektury<br> oraz najnowsze rozwiązania technologii budowy<br> </h3><h3> W katalogu znajdziesz: </h3> <ul> <li> <h4> 100 projektów domów z dachem płaskim i spadzistym</h4> </li> <li> <h4> Pakiety dodatków</h4> </li> <li> <h4> Aranżacje wnętrz</h4> </li> <li> <h4> Koszty budowy</h4> </li> <li> <h4> Duże wizualizacje w jakości HD</h4> </li> <li> <h4> Animacje 3D, komentarze, galeria zdjęć na ekranie Twojego smartfona</h4> </li> </ul> <p> <a class="catalog" href="http://issuu.com/z500/docs/modern_houses_2013?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222">Zobacz wersję demo</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> W sprzedaży od 29.10.2012</h4> <br> <h4> cena: 11,90zł brutto + przesyłka 20zł</h4> <p> &nbsp;</p> <form action="/zamawiam.html" method="post"> <fieldset style="text-align: right;"> <input src="/grafika/pakiety-zamawiam.png" value="Zamawiam" type="image"> <input name="group" value="katalogi" type="hidden"> <input name="product" value="katalog-nowoczesne-2013" type="hidden"></fieldset> </form> <p> &nbsp;</p> <h4> Promocja katalog gratis! Jeżeli zamówisz projekt Z500 zwrócimy Ci koszty zakupu katalogu przez stronę www.</h4> <p> &nbsp;</p> <hr> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h2> edycja 2012/2013</h2> <h1> <span style="color: #92278f;">KATALOG WYBRANE PROJEKTY Z500</span></h1>&nbsp;<p> <img alt="" src="/grafika/katalog2012.jpg" style="width: 450px; height: 593px; margin-left: 30px; margin-right: 30px; float: left;"></p> <p> &nbsp;</p> <h2> pomysły, inspiracje, rozwiązania<br> na wygodne życie! <br></h2> <h4> </h4><h3>Wybierz&nbsp;najlepszy dom&nbsp;z 260 projektów.</h3> <p> &nbsp;</p> <h3> W katalogu znajdziesz:&nbsp; <br></h3> <ul> <li> <h4> Ponad 260 projektów w różnym stylu</h4> </li> <li> <h4> Praktyczne porady, wskazówki, gotowe rozwiązania</h4> </li> <li> <h4> Dodatki do projektów</h4> </li> <li> <h4> Aranżacje wnętrz</h4> </li> <li> <h4> Koszty budowy</h4> </li> <li> <h4> Duże wizualizacje w jakości HD</h4> </li> <li> <h4> Łatwa nawigacja i wyszukiwanie projektów</h4> </li> </ul> <p> <a class="catalog" href="http://issuu.com/z500/docs/catalogue_2012?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222">Zobacz wersję demo</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> cena: 11,90zł brutto + przesyłka 20zł</h4> <p> &nbsp;</p> <form action="/zamawiam.html" method="post"> <fieldset style="text-align: right;"> <input src="/grafika/pakiety-zamawiam.png" value="Zamawiam" type="image"> <input name="group" value="katalogi" type="hidden"> <input name="product" value="katalog-zbiorczy-2012" type="hidden"></fieldset> </form> <p> &nbsp;</p> <h4> Promocja katalog gratis! Jeżeli zamówisz projekt Z500 zwrócimy Ci koszty zakupu katalogu przez stronę www.</h4> <p> &nbsp;</p> <hr> <h1><span style="color: #ca1d61;">&nbsp;ARCHIWUM KATALOGÓW Z500</span></h1><hr><p><br></p> <h1> Katalog domy małe i energooszczędne 2011/12</h1> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/grafika/Katalog/stojacy_PBOOK008.jpg" style="width: 460px; height: 605px; margin-left: 30px; margin-right: 30px; float: left;"></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Energooszczędność to Twój zysk! </h3> <p>Poznaj tajemnice energooszczędności oraz najnowsze eko-trendy w budownictwie. <br>Wejdź na wyższy poziom oszczędności. </p><p> &nbsp;</p> <h3> W katalogu znajdziesz:&nbsp; <br></h3> <ul> <li> <h4> 100 projektów ekonomicznych w budowie i utrzymaniu</h4> </li> <li> <h4> Oferta dla Biznesu (projekty dla deweloperów)</h4> </li> <li> <h4> Nowe eko-wymogi w budownictwie XXI wieku</h4> </li> <li> <h4> Eko Pakiety zgodne z nową dyrektywą UE</h4> </li> <li> <h4> Koszty budowy, warianty, wizualizacje wnętrz</h4> </li> <li> <h4> Przyjazna i czytelna prezentacja graficzna</h4> </li> <li> <h4> Łatwa nawigacja i wyszukiwanie dzięki specjalnym "skrzydełkom"</h4> </li> </ul> <p> <a class="catalog" href="http://issuu.com/z500/docs/eco_houses?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222">Zobacz wersję demo</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <span class="uppercase"><span class="pink">promocja</span></span>: odbierz za darmo katalog domów Z500</h4> <p> &nbsp;</p> <form action="/zamawiam.html" method="post"> <fieldset style="text-align: right;">&nbsp;<input name="product" value="katalog-male-energooszczedne" type="hidden"></fieldset> </form><p> &nbsp;</p> <hr> <p> &nbsp;</p> <h1> Katalog domy nowoczesne 2011</h1> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/grafika/Katalog/okladka_3D_pion800.jpg" style="width: 445px; height: 585px; float: left; margin-left: 30px; margin-right: 30px;"></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h3> <span class="blue"><span class="uppercase">Spojrzenie w przyszłość.</span></span> <br></h3> <h4> <span class="uppercase">Poznaj nowoczesne projekty wnętrz i domów inteligentnych we współczesnym stylu modern design.</span></h4> <p> &nbsp;</p> <h3> <span class="background_grey"><span class="uppercase">W katalogu znajdziesz:</span></span> <br></h3> <ul> <li> <h4> domy z płaskim dachem</h4> </li> <li> <h4> domy z dachem spadzistym</h4> </li> <li> <h4> domy w stylu nowoczesnym i współczesnym</h4> </li> <li> <h4> koszty budowy i dodatki do projektu</h4> </li> <li> <h4> technologie energooszczędne</h4> </li> <li> <h4> nowoczesne technologie w domu inteligentnym</h4> </li> <li> <h4> inspiracje do aranżacji wnętrz</h4> </li> </ul> <p> <a class="catalog" href="http://issuu.com/z500/docs/modern_houses?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222">Zobacz wersję demo</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> cena: 11,90zł brutto + przesyłka 20zł</h4> <p style="text-align: right;"> &nbsp;</p> <form action="/zamawiam.html" method="post"> <fieldset style="text-align: right;">&nbsp; <input name="group" value="katalogi" type="hidden"> <input name="product" value="katalog-domy-nowoczesne" type="hidden"></fieldset></form><p> &nbsp;</p> <hr> <p> &nbsp;</p> <h1> <span class="background_pink"><span class="uppercase">Katalog wybrane projekty 2010</span></span></h1> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/grafika/okladka_katalogu.jpg" style="width: 444px; height: 601px; float: left; margin-left: 30px; margin-right: 30px;"></p> <p> &nbsp;</p> <h3> <span class="pink"><span class="uppercase">Pomysł na wygodne życie.</span></span></h3> <p> &nbsp;</p> <h4> <span class="uppercase">Katalog zaprojektowany aby wspierać, łączyć i edukować. Biblia porad i rozwiązań z wielu dziedzin, które pozwolą stworzyć ciepły, solidny, przyjazny i energooszczędny dom.</span></h4> <p> &nbsp;</p> <h3> <span class="background_grey"><span class="uppercase">W KATALOGU ZNAJDZIESZ:</span></span> <br></h3> <ul> <li> <h4> domy optymalne do 140m<sub>2</sub></h4> </li> <li> <h4> domy wygodne – dla większej rodziny</h4> </li> <li> <h4> domy nowoczesne – dla indywidualistów</h4> </li> <li> <h4> domy luksusowe – dla ceniących komfort</h4> </li> <li> <h4> projekty dla biznesu i deweloperów</h4> </li> <li> <h4> garaże i budynki gospodarcze</h4> </li> <li> <h4> domy murowane, drewniane i energooszczędne</h4> </li> <li> <h4> ABC udanej budowy i porady finansowe</h4> </li> </ul> <p> <a class="catalog" href="http://issuu.com/z500/docs/catalogue_2010?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222">Zobacz wersję demo</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> cena: 8,90zł brutto + przesyłka 20zł</h4> <p> &nbsp;</p> <form action="/zamawiam.html" method="post"> <fieldset style="text-align: right;">&nbsp; <input name="group" value="katalogi" type="hidden"> <input name="product" value="katalog-wybrane-projekty" type="hidden"></fieldset> </form> <p style="text-align: right;"><br></p>

Domy ekologiczne i energooszczędne

&lt;p&gt; &nbsp;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/grafika/baner.jpg&quot; style=&quot;width: 660px; height: 435px&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;color:#67b437;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;b&gt;Analizy udowodniły, że można wybudować dom energooszczędny, inwestując jedynie kilka procent więcej na etapie realizacji, aby uzyskać do 50% mniejsze zapotrzebowanie na energię.&lt;/b&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; To oznacza, że możesz zapłacić za ogrzewanie domu 6000 zł rocznie lub wybierając odpowiedni pakiet utrzymanie domu wyniesie Cię tylko 3000zł. A to dopiero początek...&lt;br /&gt; ...........................................................................................................................................................................................................................&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;color:#67b437;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Miejsce, w kt&oacute;rym mieszkamy i przestrzeń, jaką tworzymy określa Nas.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Wyobraź sobie, że mieszkasz w wymarzonym domu z imponująco pięknym ogrodem,&nbsp; w otoczeniu drzew, kt&oacute;re rosły ostatnie kilkadziesiąt lat. Dodatkowo jest to ważna inwestycja Twojego życia. Mając takie obrazy zaczynasz zastanawiać się, co zrobić, aby ten stan m&oacute;gł trwać wiecznie...jednocześnie podświadomie budzi się w Tobie poczucie troski o to, co jest wok&oacute;ł. To nowe uczucie, kt&oacute;re pojawia się, zmienia spos&oacute;b myślenia wśr&oacute;d wsp&oacute;łczesnych Inwestor&oacute;w, kt&oacute;rzy coraz przychylniej spoglądają na rozwiązania energooszczędne.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Niestety liczne oferty, natrętny marketing oraz wiele opinii na rynku utrudnia dobrą decyzję. Powstaje pytanie:&lt;strong&gt;&lt;em&gt; w co naprawdę warto zainwestować, aby rzeczywiście oszczędzać w przyszłości...?&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Dlatego wzięliśmy temat pod lupę!&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Z500 wraz z ekspertami budowlanymi i specjalistami od budynk&oacute;w pasywnych przeprowadza analizy&lt;/strong&gt; w celu opracowania optymalnego w polskich warunkach rozwiązania, kt&oacute;re będzie ekonomiczne w budowie i utrzymaniu.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; ...........................................................................................................................................................................................................................&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;color:#67b437;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Dlaczego ekoProjekty stały się teraźniejszością?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Na rynku są tysiące projekt&oacute;w. Wiele z nich powstało nawet kilka lub kilkanaście lat temu. Niestety niekt&oacute;re firmy z długoletnią tradycją nie udoskonalają swojej oferty, przez co sporo projekt&oacute;w spełnia jedynie minimalne założenia dzisiejszych norm energetycznych. Inwestycja w taki dom nie wr&oacute;ży spokojnej i bezpiecznej przyszłości. Wiadomo, że to &bdquo;gąbki&rdquo; pochłaniające olbrzymie ilości energii (czytaj: pieniędzy). Skupianie się jedynie na rozkładzie pomieszczeń czy wyglądzie elewacji - to za mało. Dzisiaj, aby podjąć dobrą decyzję o budowie domu, trzeba spojrzeć głębiej i przeanalizować dużo więcej czynnik&oacute;w, szczeg&oacute;lnie tych długoterminowych.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Zapytaliśmy ekspert&oacute;w od budownictwa pasywnego, co sądzą o rozwiązaniach technicznych w domach Z500? &lt;strong&gt;Stwierdzono, że projekty Z500 są energooszczędne w standardzie, co oznacza, że mają dużo mniejsze zapotrzebowanie na energię niż wymagane w normach. &lt;/strong&gt;To dobra wiadomość, bo możesz czuć się bezpiecznie, wybierając dom z oferty, kt&oacute;rą trzymasz w rękach. Dodatkowo w Z500 możesz zam&oacute;wić projekt z wybranym pakietem, kt&oacute;ry pokaże jak polepszyć parametry techniczne budynku i zapewni gwarancję energooszczędności potwierdzoną Certyfikatem Instytutu Budownictwa Pasywnego. Taka inwestycja zwr&oacute;ci się szybko i natychmiast zacznie generować oszczędności.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; ...........................................................................................................................................................................................................................&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;color:#67b437;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Co oznacza dla nas nowa Dyrektywa Europejska?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Polska jest członkiem Unii Europejskiej i musi zrealizować zobowiązania wynikające z naszego członkostwa i zakresu efektywności energetycznej. Unijny pakiet energetyczno-klimatyczny ma doprowadzić do osiągnięcia przez UE cel&oacute;w związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, przyjętych przez Radę Europy w marcu 2007 r m.in.:&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &bull; Redukcja do 2020 r emisji gaz&oacute;w cieplarnianych o 20% poniżej poziomu z 1990 r&lt;br /&gt; &bull; Zwiększenie do 2020 r udziału energii&nbsp; pochodzącej ze źr&oacute;deł odnawialnych do 15% w całkowitym bilansie zużycia energii&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Na mocy nowej Dyrektywy państwa członkowskie zapewnią, aby do 31 grudnia 2020 r wszystkie nowe budynki były budynkami&nbsp;&nbsp; o niemal zerowym zużyciu energii. Państwa członkowskie opracują krajowe plany mające na celu zwiększenie liczby budynk&oacute;w o niskim zużyciu energii. Zużywana energia powinna pochodzić w bardzo dużym stopniu ze źr&oacute;deł odnawialnych i być wytwarzana na miejscu lub w pobliżu.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; ...........................................................................................................................................................................................................................&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;color:#67b437;&quot;&gt;&lt;strong&gt;To na nas spoczywa odpowiedzialność...&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; ...za to, jak będzie wyglądał&nbsp; świat, za to, w jakim otoczeniu zamieszkamy, jaką żywność będziemy spożywali i co przekażemy następnemu pokoleniu. Łudzisz się jeszcze ? Jak zauważył Newton &quot;każdej akcji towarzyszy reakcja&quot;, a więc to, co dzisiaj robisz przyniesie efekt w przyszłości, to pewne! Czy pozostaniesz w strefie ignorancji naiwnie licząc na to, że temat Cię ominie...? Czy ruszysz w kierunku ekonomiki w imię oszczędzania tego, co już posiadasz i poszanowania wsp&oacute;lnego dobra, jakim jest natura kt&oacute;rej zawdzięczasz egzystencję i rozw&oacute;j?&lt;/p&gt; &lt;p&gt; ...........................................................................................................................................................................................................................&lt;/p&gt;

Płatność kartą

<p> &nbsp;</p> <h1> <span class="background_pink"><span class="uppercase">BEZPIECZNE PŁATNOŚCI DotPAY </span></span></h1> <div> <p> &nbsp;</p> <h5> <a href="http://dotpay.pl">DotPay.pl</a>&nbsp;stosuje najbardziej zaawansowane ze wszystkich serwis&oacute;w obsługi płatności w Polsce rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo transakcji dokonywanych online. Serwis posiada certyfikaty bezpieczeństwa najbardziej znanych i renomowanych instytucji na świecie, oraz posługuje się wysokiej klasy zabezpieczeniami, m. in. dzięki temu gwarantujemy:<br /> <br /> ► poufność wprowadzanych do systemu danych,<br /> ► szyfrowanie komunikacji między klientem a serwerem,<br /> ► zabezpieczenie 3D Secure przy płatnościach karta kredytową,<br /> ► najnowocześniejsze systemy monitorowania transakcji online ograniczający ryzyko wyłudzeń</h5> <p> &nbsp;</p> <br /> <h4> <span class="background_grey">&nbsp;DOTPAY umożliwia także pełną obsługę transakcji zagranicznych :</span></h4> <br /> <br /> <h5> ►interfejs użytkownika dostępny w 9 wersjach językowych &ndash; polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim i bułgarskim,<br /> ►obsługa transakcji w sześciu walutach: PLN, GPB, EUR, USD, CSK, JPY (opcja przeliczania kurs&oacute;w walut).</h5> <br /> <br /> <p> &nbsp;</p> <h3> <span class="uppercase"><span class="background_pink">INSTRUKCJA Płatność kartą kredytową :</span></span></h3> <br /> <br /> <br /> <h5> <span class="pink">► </span> Wybierz w formularzu zam&oacute;wienia płatność&nbsp;DOTPAY&nbsp;lub wejdź na stronę serwisu&nbsp; <a href="http://dotpay.pl">www.dotpay.pl</a><br /> <span class="pink">► </span>Po przejściu na stronę DotPay należy kliknąć guzik <span class="background_grey">ZAPŁAĆ </span>(prawy g&oacute;rny r&oacute;g)<br /> <span class="pink">► </span> Pojwia się formularz podaj: <span class="background_black">ID sprzedawcy&nbsp; 53135</span><br /> <span class="pink">► </span>W okienku wpisz : numer zam&oacute;wienia otrzymany od Z500 oraz nazwę projektu<br /> <span class="pink">► </span>Kliknij <span class="background_grey">DALEJ </span>gdzie podasz spos&oacute;b płatności oraz swoje dane do zarejestrowania transakcji<br /> <br /> Czasem systemy informatyczne DOTPAY ulegają aktualizacji dlatego w razie problem&oacute;w z akceptacją transakcji przez naszą stronę Z500.pl radzimy skorzystać opisanej powyżej metody i powiadomić nas o tym fakcie <a href="mailto:[email protected]?subject=Problem%20z%20platnosciami">[email protected]</a></h5> <br /> <p> <img alt="platnosci" src="http://www.z500.pl/obrazki/artykuly/logotypy_kanalow.jpg" /></p> </div> <p> &nbsp;</p>

Mieszkanie Dla Młodych

<table align="center" bgcolor="#f6f6f6" border="0" cellpadding="20" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <table align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="650"> <tbody> <tr> <td> <br /> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="650"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <img alt="Małe domy z dopłatą do kredytu!" src="/grafika/Artykuly/baner.png" style="border-width: 0px; border-style: solid; width: 650px;" /></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="620"> <tbody> <tr> <td style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #252525;"> <br /> <h4> SPRAWDŹ OFERTĘ Z500, WYBIERZ PROJEKT DO 75 M<sup>2</sup> I ZARABIAJ WIĘCEJ DZIĘKI NOWEMU PROGRAMOWI DOPŁAT DO KREDYT&Oacute;W<br /> &quot;MIESZKANIE DLA MŁODYCH&quot;!</h4> </td> </tr> </tbody> </table> <br /> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="620"> <tbody> <tr> <td align="left" valign="top" width="620"> <img alt="" src="/grafika/Artykuly/dom1.jpg" style="width: 620px; height: 349px;" /></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="620"> <tbody> <tr height="10"> </tr> <tr> <td valign="top" width="305"> <img alt="Projekt domu Z264" src="/grafika/Artykuly/dom2.jpg" width="305" /></td> <td valign="top" width="305"> <img alt="Projekt domu Z264" src="/grafika/Artykuly/dom3.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; margin: 0px;" /></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="620"> <tbody> <tr height="10"> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" width="305"> <img alt="Projekt domu Z264" src="/grafika/Artykuly/dom4.jpg" /></td> <td align="left" valign="top" width="305"> <img alt="Projekt domu Z264" src="/grafika/Artykuly/dom5.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="620"> <tbody> <tr> <td align="left" height="2" style="font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #252525; line-height: 18px;" valign="top" width="300"> <h3> PROJEKT <span style="color:#ca1d61">Z264</span></h3> <br /> <h5> Mały, zgrabny i tani w budowie dom z 2 sypialniami na poddaszu i balkonami...</h5> </td> </tr> <tr> <td align="right" height="54" style="font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #252525; line-height: 18px;" valign="middle" width="300"> <a href="/z264"><img alt="" src="/grafika/Artykuly/wiecej.png" style="width: 100px; height: 20px;" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="620"> <tbody> <tr> <td align="center"> <hr /> </td> </tr> <tr> <td style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #252525; line-height:18px;"> <h3 style="margin-top: 5px;"> <br /> CO ZYSKASZ JAKO <span style="color:#ca1d61">DEWELOPER?</span></h3> </td> </tr> <tr> <td style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #252525; line-height: 18px;"> <h4> &nbsp;</h4> <ul> <li> Najpopularniejsze na rynku projekty dom&oacute;w;</li> <li> Wysokiej jakości opracowania techniczne;</li> <li> Wsparcie i pomoc ekspert&oacute;w;</li> <li> Adaptacje, zmiany funkcjonalne i technologiczne projekt&oacute;w;</li> <li> Finansowanie inwestycji;</li> <li> Wsparcie marketingowe, wysokiej jakości materiały graficzne<br /> (wizualizacje, animacje), reklama w katalogu</li> <br /> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p>

Гарантия и возврат

<p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/grafika/projekt.png" style="width: 295px; height: 388px; float: left; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"></p> <h4> <span class="pink"><span class="uppercase"></span></span></h4><p>Все проекты компании Z500 прежде чем попасть к конечному потребителю проходят тщательную проверку на предмет всех возможных неточностей и ошибок. Более того, все проекты, представленные на этом сайте отвечают строительным нормам Российской Федерации. Но если в приобретенном проекте все-таки будет обнаружена ошибка,&nbsp;обоснованная &nbsp;соответствующими строительными нормами или другими законодательными актами РФ,&nbsp;&nbsp;сообщите нам и в течении 10 рабочих дней с момента получения информации об ошибке, вы получите проектную документацию со всеми внесёнными правками.</p> <h4></h4> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> </p> <p> &nbsp;</p> <h4><br></h4>

Filmy z realizacji

<p> <a href="http://www.z500.pl/video_z_projektu.html"><img alt="" src="/grafika/promocje/fiml-video.jpg" style="width: 714px; height: 213px; float: left;" /></a></p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="183" src="http://player.vimeo.com/video/30537190?title=0&byline=0&portrait=0&color=ff0179" webkitallowfullscreen="" width="325"></iframe>            <iframe allowfullscreen="1" frameborder="0" height="183" src="http://player.vimeo.com/video/30531532?title=0&byline=0&portrait=0&color=ff0179" webkitallowfullscreen="1" width="325"></iframe></p> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 716px; height: 52px;"> <tbody> <tr> <td> <h4> <span class="pink"><span class="uppercase">Z99 - z wizytą u Martyny i Kuby      </span></span><span style="font-size: 16px;">     </span></h4> </td> <td> <h4> <span class="pink"><span class="uppercase">Z10 - jak mieszkają Jola z Darkiem</span></span></h4> </td> </tr> </tbody> </table> <p> <br />  </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="183" src="http://player.vimeo.com/video/32617296?title=0&byline=0&portrait=0&color=ff0179" webkitallowfullscreen="" width="325"></iframe>            <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="183" src="http://player.vimeo.com/video/54079456?title=0&byline=0&portrait=0&color=ff0179" webkitallowfullscreen="" width="325"></iframe></p> <h4>  </h4> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" height="50" width="714"> <tbody> <tr> <td> <h4> <span class="pink"><span class="uppercase">Z115-dom pasywny Marty i Bartosza</span></span></h4> </td> <td> <h4> <span class="pink"><span class="uppercase">Z4 - Reportaż z anetą i arkadiuszem</span></span></h4> </td> </tr> </tbody> </table> <p>  </p> <p>  </p>

На страницах Z500 мы используем файлы cookie для сбора и обработки персональных данных для правильной работы Ваших настроек на сайте и предоставления услуг, для персонализации работы сайта и интернета. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с их использованием. Дополнительную информацию вы найдете в политике конфиденциальности. Чтобы ограничить использование файлов cookie, нажмите здесь. понятно